fbpx

Exercitii meditative pentru zilele saptamanii date de Rudolf Steiner

Omul trebuie să-şi îndrepte atenţia şi băgarea de seamă asupra anumitor procese sufleteşti pe care, de obicei, le lasă să se desfăşoare fără a le urmări cu grijă şi atenţie. Sunt opt asemenea procese.

Cel mai bine este, fireşte, să te ocupi pentru un timp numai cu un singur exerciţiu, de pildă timp de opt sau patrusprezece zile, apoi de al doilea, ş.a.m.d., pentru ca apoi să reîncepi cu primul. Exerciţiul al optulea însă, e recomandat să se facă zilnic. Dobândeşti treptat o justă cunoaştere de sine şi totodată îţi dai seama de progresele făcute. Mai târziu poţi, începând cu sâmbăta, să te ocupi zilnic cu încă un exerciţiu pe lângă al optulea, timp de aproximativ cinci minute, aşa încât aceeaşi zi să-şi aibă acelaşi exerciţiu. Astfel sâmbăta – exerciţiul pentru gândire, dumineca ‒ hotărârile, lunea ‒ vorbirea, marţea ‒ acţiunea, miercurea ‒ faptele etc.

 

LUNI – “cuvântul just

Vorbirea. Numai ceea ce are sens şi importanţă trebuie să iasă de pe buzele celui care tinde spre o dezvoltare superioară. Orice vorbire numai de dragul de a vorbi ‒ de pildă pentru a omorî timpul ‒ este dăunătoare în acest sens.

Să fie evitat felul obişnuit de conversaţie în care se spun de toate alandala. Nu trebuie însă să te înstrăinezi de contactul cu semenii. Tocmai prin contact cu ceilalţi trebuie să se dezvolte vorbirea, încetul cu încetul, înspre semnificativ. Spui şi răspunzi fiecăruia, bine judecat şi cumpănit în toate sensurile. Nu vorbeşti niciodată fără rost dar bucură-te să poţi tăcea. Nu vorbi prea mult, şi totuşi nu fi zgârcit la vorbă. Ascultă mai întâi în linişte, apoi prelucrează.

 

MARŢI – “fapta justă

Acţiunile exterioare. Acestea să nu-i tulbure pe semenii noştii. Când eşti îndemnat să acţionezi din lăuntru (conştiinţa), cumpăneşte cu grijă cum ai putea să corespunzi în mod optim ocaziei spre binele general, spre fericirea durabilă a semenilor, pentru veşnic.

Când acţionezi din tine însuţi ‒ din proprie iniţiativă ‒, cântăreşte în prealabil cît mai temeinic urmările modului tău de a acţiona.

 

MIERCURI –  “punctul de vedere just

Ordonarea vieţii. Trăieşte conform cu natura şi cu spiritul, nu te consuma în nimicurile exterioare ale vieţii. Evită tot ceea ce poate aduce nelinişte şi grabă în viaţă.

Nu te pripi, dar nici leneş să nu fii. Viaţa este un mijloc pentru a putea lucra, pentru a te dezvolta superior, şi acţionează în consecinţă.

 

JOI –  “strădania justă

Strădania omenească. Fii cu luare aminte să nu faci nimic din ceea ce stă dincolo de puterile tale, dar nici să nu neglijezi ceva din ceea ce e cuprins în limita acestor puteri.

Priveşte dincolo de cotidian, de momentan, şi pune-ţi ţeluri (idealuri) ce stau în legătură cu îndatoririle cele mai înalte ale unui om, ca de pildă: să vrei să te dezvolţi în sensul exerciţiilor indicate, pentru a putea apoi să-i sfătuieşti şi să-i ajuţi cît mai bine pe semeni, chiar dacă nu în viitorul foarte apropiat.

 

VINERI –  “memoria justă

Străduinţa de a învăţa cât mai multe de la viaţă.

Nimic nu trece pe lângă noi fără să ne ofere prilejul de a strânge experienţe folositoare pentru viaţă. Dacă am făcut ceva incorect sau imperfect, aceasta va fi un imbold ca pe viitor să facem lucruri asemănătoare în mod just sau desăvârşit.

Dacă-i vezi pe ceilalţi cum acţionează, observă-i într-un scop asemănător (dar nu-i privi fără dragoste). Şi nu întreprinde nimic fără a-ţi îndrepta privirea înapoi spre experienţe care-ţi pot fi de ajutor la hotărârile şi în acţiunile tale.

Dacă eşti cu luare aminte, poţi învăţa de la fiecare om, chiar şi de la copii.

 

SÂMBĂTĂ –  “gândul just

Atenţie la reprezentări (gânduri). Nutreşte numai gânduri importante. Învaţă treptat să distingi în gândurile tale esenţialul de neesenţial, veşnicul de trecător, adevărul de simpla părere.

Când îi asculţi pe semeni încearcă să aduci în lăuntrul tău o deplină tăcere şi să renunţi, atât pe planul gândirii cât şi al sentimentelor, la orice aprobare, dar mai ales la orice judecată dezaprobatoare (critică, respingere).

 

DUMINICĂ –  “judecată justă

Chiar şi la cele mai neînsemnate acţiuni să te decizi numai pornind de la o cumpănire bine întemeiată. Orice acţiune negândită, orice faptă nesemnificativă să fie ţinute departe de suflet. Pentru toate să ai mereu temeiuri bine chibzuite. Abţine-te neapărat de la acţiuni spre care nu te împinge un motiv important.

Dacă eşti convins de justeţea unei hotărâri luate, să te ţii de ea cu fermitate lăuntrică.

 

Rezumatul zilei – “contemplaţia justă

Priveşte din când în când în interiorul tău, măcar pentru cinci minute zilnic, la aceeaşi oră. Cufundă-te în lăuntrul tău, sfătuieşte-te cu grijă cu tine însuţi, verifică-ţi şi formează-ţi principiile de viaţă, recapitulează în gând cele ce ştii sau cele ce nu ştii, cântăreşte-ţi îndatoririle, reflectă la conţinutul adevăratului scop al vieţii, fii sincer nemulţumit în legătură cu greşelile şi imperfecţiunile tale, cu un cuvânt: încearcă să descoperi esenţialul, statornicul, şi să-ţi propui în mod serios ţeluri corespunzătoare, legate bunăoară de virtuţile care se cer dobândite. (Să nu cazi în greşeala de a crede că ai făcut ceva bine, ci să năzuieşti mereu tot mai sus, urmând cele mai înalte modele).

 

Sursa: Rudolf Steiner – Îndrumări pentru o educație ezoterică,

capitolul Cerințe generale (Exerciții secundare)

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*